Tagi Koszty uzyskania przychodu

Tag: koszty uzyskania przychodu

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu w umowie zlecenia?

Umowa zlecenia jest szczególnym przypadkiem umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy wykonawcą dzieła a zleceniodawcą. W odróżnieniu od umowy o dzieło nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania...