Na czym polega certyfikacja Breeam?

0
27

Na czym polega certyfikacja Breeam?

Na czym polega certyfikacja Breeam?

Certyfikacja BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to międzynarodowy system oceny i certyfikacji budynków pod kątem ich zrównoważonego rozwoju. Jest to jeden z najbardziej uznanych i popularnych systemów oceny budynków na świecie. Certyfikacja BREEAM ma na celu promowanie projektowania i budowy budynków przyjaznych dla środowiska, które są energooszczędne, ekologiczne i zdrowe dla użytkowników.

Historia BREEAM

BREEAM został stworzony w 1990 roku przez organizację Building Research Establishment (BRE) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu system BREEAM zdobył międzynarodowe uznanie i jest stosowany w ponad 70 krajach na całym świecie. Certyfikacja BREEAM jest dostępna dla różnych typów budynków, takich jak biurowce, centra handlowe, szkoły, hotele i wiele innych.

Jak działa certyfikacja BREEAM?

Certyfikacja BREEAM opiera się na ocenie różnych aspektów budynku, takich jak zarządzanie, zdrowie i komfort, energia, transport, woda, materiały, odpady, gleba i ekosystemy oraz zanieczyszczenie. Każdy aspekt jest oceniany na podstawie określonych kryteriów, które uwzględniają zarówno wpływ budynku na środowisko naturalne, jak i komfort i zdrowie użytkowników.

Zarządzanie

Aspekt zarządzania ocenia, jak budynek jest zarządzany i utrzymywany. Obejmuje to m.in. planowanie, monitorowanie zużycia energii i wody, zarządzanie odpadami oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Zdrowie i komfort

Aspekt zdrowia i komfortu ocenia wpływ budynku na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Obejmuje to m.in. jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie, akustykę oraz dostęp do przestrzeni zielonych.

Energia

Aspekt energii ocenia efektywność energetyczną budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Obejmuje to m.in. izolację termiczną, systemy grzewcze i chłodzące, oświetlenie oraz zużycie energii przez urządzenia elektryczne.

Transport

Aspekt transportu ocenia dostępność i zrównoważoność środków transportu dla użytkowników budynku. Obejmuje to m.in. dostęp do transportu publicznego, infrastrukturę dla rowerów oraz miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych.

Woda

Aspekt wody ocenia efektywne wykorzystanie wody w budynku oraz zarządzanie opadami deszczu. Obejmuje to m.in. instalacje oszczędzające wodę, recykling wody oraz zielone dachy.

Materiały

Aspekt materiałów ocenia wpływ użytych materiałów na środowisko. Obejmuje to m.in. wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko, recykling materiałów oraz redukcję emisji substancji szkodliwych.

Odpady

Aspekt odpadów ocenia zarządzanie odpadami w budynku oraz możliwości ich recyklingu. Obejmuje to m.in. segregację odpadów, minimalizację ilości powstających odpadów oraz współpracę z lokalnymi firmami zajmującymi się recyklingiem.

Gleba i ekosystemy

Aspekt gleby i ekosystemów ocenia wpływ budynku na lokalne ekosystemy i bioróżnorodność. Obejmuje to m.in. ochronę terenów zielonych, dbanie o roślinność oraz ochronę miejsc lęgowych dla zwierząt.

Zanieczyszczenie

Aspekt zanieczyszczenia ocenia wpływ budynku na środowisko naturalne, w tym emisję substancji szkodliwych do powietrza, wody i gleby. Obejmuje to m.in. ograniczenie emisji CO2, filtrację wody deszczowej oraz minimalizację zanieczyszczeń powstających podczas budowy.

Skala oceny i certyfikacji

System BREEAM stosuje skalę oceny, która obejmuje pięć poziomów: nieoceniony, podstawowy, dobry, bardzo dobry i doskonały. Aby otrzymać certyfikat BREEAM, budynek musi osiągnąć określoną liczbę punktów na poszczególnych aspektach oceny. Im wyższy poziom, tym bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska jest budynek.

Zalety certyfikacji BREEAM

Certyfikacja BREEAM ma wiele korzyści zarówn

Zapraszamy do działania! Certyfikacja Breeam to proces oceny i klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.starszeauta.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]