Audyt sprawozdań finansowych – co warto o nim wiedzieć

0
1749

Audyt sprawozdań finansowych jest wykonywany przez biegłego rewidenta. Ma on na celu weryfikację treści sprawozdania. Pod jakimi kątami jest ono kontrolowane? Jakie jednostki muszą podać się corocznemu audytowi?

Co sprawdza się się za pomocą audytu sprawozdań finansowych?

Audyt finansowy ma na celu kontrolę sporządzonego przez firmę sprawozdania finansowego pod kątem:
– zgodności treści w nim zawartych z przepisami ustawy o prowadzeniu rachunkowości w przypadku działalności gospodarczej,
– zgodności z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
– zgodności z księgami rachunkowymi firmy,
– poprawności merytorycznej,
– zgodności ze stanem faktycznym sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.

Audyt sprawozdań finansowych ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie ich wiarygodności. Po zapoznaniu się z udostępnioną przez przedsiębiorstwo dokumentacją, biegły rewident wystawia opinię, na podstawie której zapada decyzja o możliwości jego dalszego funkcjonowania na rynku. Opinię stanowi swoista prognoza finansowa na nadchodzące dwanaście miesięcy (czyli na okres poprzedzający kolejny audyt finansowy); jeśli sytuacja przedsiębiorstwa jest stabilna i nie istnieje realne ryzyko jego upadłości w ciągu najbliższego roku obrotowego – opinia rewidenta jest pozytywna i firma w dalszym ciągu może prowadzić działalność.

Kiedy istnieje konieczność przeprowadzenia audytu finansowego?

Audyty sprawozdań finansowych są przeprowadzone co roku w przypadku:
– banków,
– przedsiębiorstw zajmujących się obrotem papierami wartościowymi (akcjami, obligacjami etc.),
– zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
– kas oszczędnościowych,
– kas kredytowych,
– firm funkcjonujących w oparciu o przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych,
– spółek akcyjnych.Co więcej, obowiązkowej kontroli rewidenta podlegają również przedsiębiorstwa, których suma aktywów pod koniec danego obrotowego sięga 2,5 miliona euro w przeliczeniu na złotówki, a także firmy osiągające dochód netto rzędu 5 milionów euro (również w przeliczeniu na polską walutę) z tytułu sprzedaży usług i/lub towarów. Odrębnym przypadkiem konieczności przeprowadzeniu audytu sprawozdań finansowych są firmy zatrudniające powyżej pięćdziesiąt osób na pełny etat.

Obecnie wiele prywatnych przedsiębiorstw decyduje się na audyt rewidenta dobrowolnie. Powodem tego jest chęć ulepszenia procesu kontroli finansowej wewnątrz firmy, jak również sprawienie, by podejmowane przez zarząd działania były jak najbardziej efektywne i intratne.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]