Jak uzyskać dotację z urzędu pracy na otworzenie firmy?

0
3097
Jak uzyskać dotację z urzędu pracy na otworzenie firmy?

Planując założenie własnej działalności gospodarczej, warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam dotacja z urzędu pracy. Podstawowym atutem takiego rozwiązania jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Kolejną zaletą jest szybka procedura przyznawania pieniędzy. W przeciągu półtora miesiąca od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca może spodziewać się gotówki na koncie. Jest to jednak uzależnione głównie od sprawności danego urzędu pracy. Co więcej, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z załatwianiem wszelkich formalności.

Aby jednak otrzymać dotację, należy spełnić kilka warunków. Podstawowym wymogiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, który można uzyskać rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek o dofinansowanie można złożyć po upływie trzech dni od rejestracji, jednak niektóre urzędy skracają ten termin do jednego miesiąca. Osoba ubiegająca się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Jeśli jednak studiujemy zaocznie, uzyskanie dofinansowania jest możliwe.

Co więcej wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może prowadzić działalności gospodarczej. Niektóre z placówek wydłużają ten okres. Dotacja nie zostanie przyznana także w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o nią w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiła przyjęcia stażu, zatrudnienia czy też przygotowania zawodowego oferowanego przez właściwy dla jej miejsca zamieszkania urząd pracy. Kolejne obostrzenie dotyczy osób, które popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Aby uzyskać dofinansowanie, muszą one odczekać dwa lata. Co więcej bezrobotny nie można ubiegać się o dotację z PUP, jeśli od poprzedniego dofinansowania lub pożyczki uzyskanej na podjęcie działalności rolniczej lub gospodarczej nie minęło pięć lat.

Kwota dotacji uzależniona jest od wielkości dofinansowania, jaką urzędy pracy otrzymały na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj wahają się one od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jakie jest uzyskiwane w segmencie przedsiębiorstw. Zaletą dotacji jest również to, iż nie wymagają wkładu własnego.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]