Odstąpienie od umowy o dzieło. Kiedy jest to możliwe?

0
1743

Umowa o dzieło nie musi zawierać zapisu o odstąpieniu od umowy, by była skuteczna. Nie jest to jej element obowiązkowy. Nie oznacza to jednak, że od umowy, która nie zawiera takiej regulacji nie można odstąpić. Możliwość odstąpienia od umowy o dzieło reguluje Kodeks cywilny. A kiedy i na jakich warunkach można faktycznie „podziękować” zleceniodawcy lub zleceniobiorcy?

Odstąpienie od umowy o dzieło bez powodu

writing-1149962_1280 (3)Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że od umowy o dzieło można odstąpić nawet wtedy, gdy współpraca układa się wyśmienicie, a zleceniobiorca perfekcyjnie wykonuje swoje zadanie. Nie musisz podawać żadnego powodu, jeżeli chcesz odstąpić od takiej umowy jako zleceniodawca. Warunek jest jednak taki, że zapłacisz zleceniobiorcy za część dzieła, która już została przez niego wykonana. A dokładniej: wynagrodzenie można pomniejszyć jedynie o kwotę zaoszczędzoną przez wykonawcę w wyniku zerwania współpracy.

Nieprawidłowe wykonanie dzieła

Jednym z najczęstszych powodów odstąpienia od umowy o dzieło jest niewłaściwe wykonywanie pracy przez wykonawcę. Umowa i obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie będą Cię wiązały, jeżeli dzieło zostało wykonanie niepoprawnie. Na zleceniodawcy spoczywa jednak obowiązek wyznaczenia terminu poprawki dzieła oraz miejsc, w których dzieło powinno być skorygowane. Jeżeli zleceniobiorca się nie wywiąże, masz możliwość odstąpienia lub zlecenia dzieła innej firmie na koszt pierwotnego zleceniobiorcy.

Odstąpienie od umowy o dzieło w wyniku opóźnienia

pocket-watch-3156771_1280Umowa może być uznana za niezawartą, jeżeli zleceniobiorca znacząco opóźnia rozpoczęcie prac lub wykonywanie dzieła. Czym jest „znaczące opóźnienie” w tym wypadku? Mowa o tak dużym zastoju prac, że nie jest prawdopodobne, by dzieło mogło być ukończone w wyznaczonym terminie. Przykładowo, dzieło polegające na napisaniu trzystustronicowego opracowania z pewnością nie jest możliwe do wykonania w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tylko tyle czasu zostało do ustalonego terminu, możesz odstąpić od umowy nie czekając aż nadejdzie dzień planowanego ukończenia. Warto dodać, że powód opóźnienia nie jest istotny dla możliwości odstąpienia od umowy o dzieło. Innymi słowy, nie ma znaczenia, czy wykonawca „nie wyrobił się” z własnej winy czy też powodem były czynniki zewnętrzne. W przypadku takiego opóźnienia możesz odstąpić od umowy bez względu na przyczynę.

Podwyższenie kosztów wykonania dzieła

Ostatnią sytuacją, w której zleceniodawca może odstąpić od umowy o dzieło jest znacząca zmiana kosztów w porównaniu z tym, co było przedstawione w kosztorysie w momencie podpisywania umowy. Jeżeli np. zleceniobiorca w trakcie wykonywania zlecenia szacuje, że pewne czynności będą kosztować dwukrotnie więcej, masz prawo odstąpić od umowy. W tym wypadku odstąpienie nie oznacza jednak braku kosztów – zleceniobiorcy należy wypłacić odpowiednią część wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane. W takim wypadku odstąpienia od umowy należy dokonać niezwłocznie po zapoznaniu się z podwyższonym kosztorysem.

Odstąpienie od umowy przez zleceniobiorcę

Na koniec dodajmy, że również zleceniobiorca może odstąpić od umowy. Jest to możliwe, gdy ze zleceniodawcą nie można się skontaktować i nie wykazuje on chęci współdziałania pomimo podejmowanych prób kontaktu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]