Jak odprowadzić podatek od umowy o dzieło?

0
1788

W umowie o dzieło celem nadrzędnym jest wykonanie „dzieła”, które będzie zgodne z warunkami określonymi przez zleceniodawcę. Przykładowo, jeśli zlecasz wykonanie mebli na wymiar, ale stolarz zastosuje np. inne uchwyty albo inny kolor niż określono w zamówieniu, wówczas umowa nie zostanie wykonana prawidłowo. Jako zleceniodawca masz prawo domagać się poprawnego wykonania dzieła zgodnie z umową. Jeśli wykonawca nie dostosuje się do Twoich wymagań, możesz zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy bez płacenia. Natomiast jeśli przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Twoimi wymogami, musisz wypłacić ustalone wynagrodzenie. Ponadto należy obliczyć i odprowadzić do fiskusa podatek od umowy o dzieło. Kto go zapłaci i na jakich zasadach?

Opodatkowanie umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi

Stronami umowy o dzieło mogą być dwie osoby fizyczne – np. Ty i stolarz nieprowadzący działalności gospodarczej. W tej sytuacji to na wykonawcy dzieła (czyli na stolarzu) spoczywa obowiązek rozliczenia podatku. Ty musisz jedynie zapłacić wynagrodzenie brutto za wykonanie dzieła i fiskus Cię nie interesuje. Natomiast stolarz musi rozliczyć podatek dochodowy od umowy o dzieło, wykazując przychód w zeznaniu rocznym. Kwotę wynagrodzenia brutto należy potraktować jako przychód z innych źródeł, ewentualnie przychód z praw majątkowych gdy umowa uwzględnia przeniesienie praw autorskich. W ostatnim przypadku wykonawca może zastosować podwyższoną stawkę kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. W standardowych umowach przyjmuje się stawkę 20%.

Podatek od umowy o dzieło – przedsiębiorca i osoba fizyczna

accountant-accounting-adviser-advisor-159804 (1)Inaczej wygląda rozliczenie umowy o dzieło gdy zamawiającym jest przedsiębiorstwo, a wykonawcą osoba fizyczna. Tym razem zleceniodawca musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie przekazać ją fiskusowi. Podatek od umowy o dzieło jest prosty do wyliczenia, gdyż nie występują tu składki na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Wystarczy od wynagrodzenia brutto odjąć koszty uzyskania przychodu, a następnie pomnożyć wynik przez zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego w wysokości 18%. Zleceniodawca wypłaca wykonawcy wynagrodzenie netto, czyli pomniejszone o zaliczkę. Następnie na zakończenie roku podatkowego wykonawca otrzymuje PIT-11, na podstawie którego wykazuje przychód z umowy o dzieło w zeznaniu rocznym.

Rozliczenie umowy o dzieło pomiędzy przedsiębiorcami

Gdy przedsiębiorca zleca wykonanie działa innemu przedsiębiorcy, wówczas wykonawca rozlicza wynagrodzenie na własną rękę. Rozliczenie przychodu z umowy o dzieło przebiega zgodnie z wybraną formą opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie brutto i nie interesuje go odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Uwaga: jeśli wykonawca prowadzi firmę, ale wykonanie dzieła nie odpowiada zakresowi jej działalności, wówczas to firma zlecająca musi pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]