Kiedy badanie BHP miejsca pracy jest obowiązkowe?

0
2532
Kiedy badanie BHP miejsca pracy jest obowiązkowe?

Zgodnie z Kodeksem pracy, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. To pracodawca, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, musi, nie tylko zadbać o jego badania wstępne i badania bhp, ale również o właściwe przygotowanie stanowiska pracy.

Badanie BHP miejsca pracy

Obowiązujące przepisy prawne wyróżniają trzy typy czynników szkodliwych na zdrowia człowieka oraz dodatkowo określają, tak zwane czynniki uciążliwe.

Czynniki szkodliwe scharakteryzowane są jako takie, które poprzez swój wpływ mogą wywołać schorzenie określane jako choroba zawodowa. Z kolei czynniki uciążliwe określane są jako te, które poprzez swoje oddziaływanie mogą powodować złe samopoczucie, nadmierne zmęczenie, nie powodują jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia i nie stwarzają zagrożenia dla życia. W przypadku występowania tych pierwszych konieczne jest badanie miejsca pracy oraz prowadzenie rejestru tych czynników.

Czynniki szkodliwe

Występowanie tych czynników ma największy wpływ na zdrowie pracowników i z tego powodu należy zwrócić na nie, szczególną uwagę ponieważ to z nimi związane jest największe ryzyko. Co do zasady dzieli się je na trzy grupy:

 1. Fizyczne:
  – pyły,
  – hałas,
  – drgania mechaniczne,
  – metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
  – mikroklimat zimny,
  – mikroklimat gorący.
  – promieniowanie laserowe.
 2. Chemiczne:
  – substancje uczulające,
  – substancje rakotwórcze.
  – substancje toksyczne,
  – substancje drażniące.
 3. Biologiczne:
  – grzyby,
  – bakterie,
  – wirusy.

Czynniki uciążliwe

Z kolei, do grupy czynników uciążliwych, zalicza się: obciążenie fizyczne oraz obciążenie psychiczne. Widać więc wyraźnie, że praktycznie żadne stanowisko pracy nie jest wolne od wpływu czynników bądź to szkodliwych bądź uciążliwych, z tego powodu tak ważne jest działanie służb bhp i właściwe, ergonomiczne przystosowanie stanowisk pracy do jej charakteru. Pozwala to zminimalizować wpływ tych czynników na zdrowie pracowników a także na ich wydajniejszą pracę.

W przypadku występowania czynników szkodliwych, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania miejsca pracy przez certyfikowane laboratorum BHP a także do przeprowadzania okresowych pomiarów tych czynników. Musi również prowadzić rejestr tych czynników, który przechowywany musi być przez okres czterdziestu lat, licząc od daty ostatniego pomiaru.

Rejestr taki udostępniany jest w trakcie kontroli a także pracownikom. Wszystkie te obowiązki, nałożone są na pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom jak najlepszej ochrony oraz zminimalizowania wpływu czynników szkodliwych na ich zdrowie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]