Zależności wyboru metody wyceny przedsiębiorstwa

0
1269
Zależności wyboru metody wyceny przedsiębiorstwa

Wzrost popularności inwestowania kapitału w przedsiębiorstwa, spowodował powstanie potrzeby wnikliwej oceny stanu zbywanej firmy. Ważnym komponentem opinii jest wycena przedsiębiorstwa. Potrzeba rzetelnych ocen jest tym większa, że rośnie tendencja do centralizacji zarządzania nad kapitałem i częste fuzje oraz przejęcia wymagają dopełnienia formalności.

Do czego jest potrzebna wycena?

Wycena przedsiębiorstw związana jest z obrotem gospodarczym w związku z relacjami inwestorskimi i dotyczy kupna lub sprzedaży. A także wcześniej wspomnianych połączeń kapitałów. Inną możliwością jest toczące się postępowanie upadłościowe. Kolejnym powodem może być konieczność weryfikacji zdolności kredytowej.

Co wpływa na wybór metody wyceny przedsiębiorstwa?

Selekcja metody zależna jest od kilku czynników. Pierwszą i chyba najważniejszą przesłanką jest stan finansów firmy i posiadany majątek.

Kondycja, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, w znacznym stopniu wpływa na to, jak wygląda wycena przedsiębiorstw. Drugi postulat dotyczący majątku z biegiem lat traci na znaczeniu. Nowoczesne firmy starają się odchudzić swój stan posiadania i mieć na własność tylko niezbędne składniki. Reszta aktywów zastępowana jest lewarowanymi zasobami, czyli pochodzącymi z wynajmu, leasingu lub outsourcingu. Kolejną przesłanką w wyborze jest dyskont przepływów pieniężnych, których prognozy symuluje się na podstawie dotychczasowych danych zgromadzonych na podstawie statystyk.

Inna metoda jest analiza pozycji firmy na tle konkurencji. Jej udział w rynku i reputacja. Analizuje się też szczegółowo zasoby ludzkie, czyli wartość kadry zarządzającej, jej kwalifikacje i osiągnięcia. Całość załogi jest prześwietlana pod względem kompetencji.

Analizowane są też czynniki ryzyka związane z przedsiębiorstwem. Zalicza się do nich sytuacja polityczna, stabilność branży, oscylator koniunktury, a także stan prawodawstwa z planowanymi zmianami w ustawodawstwie włącznie.

Co pokazuje wycena przedsiębiorstw?

Wartości działającego przedsiębiorstwa nie da się wykazać w trybie online, dlatego by oszacować jego stan, potrzebna jest wycena przedsiębiorstw. Może też stać się przyczynkiem do urealnienia obiegowej opinii o przedsiębiorstwie, mającej źródło w spekulacjach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

[Głosów:0    Średnia:0/5]