W co zainwestować 10000 złotych?

0
2151
W co zainwestować 10000 złotych

Jeśli dysponujemy kapitałem w wysokości 10000 złotych, możemy myśleć o jego zainwestowaniu. Zazwyczaj są to ciężko zarobione pieniądze, nie chcemy zatem ich stracić. Rodzaj inwestycji zależy w główniej mierze od poziomu ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Jeśli zależy nam na bezpieczeństwie ulokowanych pieniędzy, warto zdecydować się na lokatę bankową, konto oszczędnościowe czy też obligacje skarbowe. Wówczas ponoszone przez nas ryzyko jest minimalne. Niewielki jest również osiągany zysk, co wielu osobom może nie przynieść satysfakcji.

Zgromadzone środki zainwestować możemy także w fundusze inwestycyjne lub na giełdzie. W tych wypadkach ryzyko niepowodzenia inwestycji i straty nawet całej kwoty zwiększa się. Nieco bezpieczniejszą opcją jest zainwestowanie w portfel funduszu papierów dłużnych, który skupia się w głównej mierze na obligacjach skarbowych, przynosząc stabilne, jednak niezbyt duże zyski. Alternatywę stanowią fundusze bardziej agresywne, które skupiają się na inwestowaniu w akcje. Inwestycje te powinny charakteryzować się jednak długim horyzontem czasowym, gdyż pozwalają na zmniejszenie ewentualnych strat i uzyskanie większej stopy zwrotu. Możemy skorzystać także z usług firm maklerskich, które doradzą nam akcje, której firmy notowanej na giełdzie warto kupić, czy zachować je czy też sprzedać. 10000 złotych pozwala także dokonać inwestycji na rynku forex.

Dysponując takim kapitałem, możliwe jest również inwestowanie w dobra materialne. Na zakup wybitnego dzieła sztuki czy też wina kwota ta jednak nie wystarczy. Poza tym inwestycje te charakteryzują się długim terminem zwrotu i nie zawsze możemy mieć pewność, że popyt na nie zwiększy się w przyszłości, przez co będziemy mogli je odsprzedać z zyskiem.

Alternatywną możliwością jest również zakup działki rolnej i przekształcenie jej w działkę budowlaną bądź rekreacyjną, a następnie jej sprzedaż z zyskiem. Przed zakupem należy jednak sprawdzić, jak w danym miejscu kształtuje się popyt na tego typu nieruchomości. Może się bowiem okazać, że pomimo naszych działań promocyjnych, nie znajdzie się kupiec zainteresowany naszą działką.

[Głosów:1    Średnia:5/5]