Farmacja – studia, po których możesz pracować nie tylko w aptece

0
1731

W związku z planem wygaszania kształcenia techników farmacji (2018/2019), wkrótce aptekarzem będzie mógł zostać jedynie absolwent studiów wyższych na kierunku farmacja. Studia do tej pory były nieobowiązkowe – do wykonywania tego zawodu wystarczyło ukończyć szkołę policealną na wspomnianym kierunku i odbyć dwuletnią praktykę. Oczywiście osoby, które wcześniej zdobyły uprawnienia technika farmacji nie stracą ich i nadal będą mogły starać się o zatrudnienie w swoim zawodzie. Niemniej, jako absolwent uczelni wyższej i masz znacznie większe szansę na pracę w aptece i hurtowni farmaceutycznej. Kierunek farmaceutyczny umożliwi Ci również karierę naukową przy prowadzeniu badań klinicznych nad lekami. Po studiach możesz także zostać inspektorem farmaceutycznym lub pracować w koncernach przy produkcji leków i kosmetyków.

Jak zostać farmaceutą?

Farmaceuta musi wiedzieć, z czego lek został zrobiony, jakie wywołuje dolegliwości niepożądane i na co pomaga. Stąd powinien mieć zdolność szybkiego przyswajania dużej ilości informacji i dostrzegania zależności pomiędzy dolegliwościami a charakterystyką leku. Obecnie dąży się do rozszerzenia kompetencji aptekarzy w zakresie opieki farmaceutycznej, toteż studia na farmacji będą ukierunkowane również na współpracę z pacjentem i specjalistyczną wiedzę medyczną. Jeśli chodzi o wymogi rekrutacyjne, uczelnie zwykle biorą pod uwagę wyniki maturalne z biologii i chemii.

Jak przystało na kierunek medyczny, program kształcenia obejmuje wiele dziedzin lekarskich, w tym: toksykologię, immunologię, anatomię, fizjologię, patofizjologię. Ponadto w trakcie nauki student musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu przedmiotów kierunkowych, takich jak: chemia leków, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia, farmakoterapia, farmakognozja, farmacja praktyczna w aptece, prawo farmaceutyczne czy farmakokinetyka. Studia na farmacji nie ograniczają się do zajęć teoretycznych – student musi uczestniczyć również w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych.

Farmacja studia – gdzie możesz studiować?

medications-257370_1280Na studiowanie farmacji musisz zarezerwować sobie aż 11 semestrów, czyli 6 lat – to studia jednolite magisterskie i nie ma możliwości poprzestania na dyplomie licencjata. Kierunek ten możesz studiować w trybie dziennym i wieczorowym, głównie na uczelniach publicznych. Ze względu na ścisły charakter medyczny kierunku farmacja, studia te są dostępne z reguły na Wydziałach Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych np. w Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. Farmację możesz studiować również na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pamiętaj, że o Twojej karierze decyduje również renoma uczelni, dlatego studia na farmacji warto podjąć na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – placówki te w 2016 roku zajęły trzy pierwsze miejsca w rankingu najlepszych uczelni medycznych w Polsce.

[Głosów:0    Średnia:0/5]